NĚCO DOBRÉHO
DO BŘÍŠKA

Ceník jídla

CO JE TENTO TÝDEN DOBRÉHO?

Jaké si pro vás tento týden naše šikovná kuchařka připravila menu?

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Pestrost jídelníčku se snažíme sestavovat tak, aby odpovídal zásadám zdravé výživy, aby uspokojil nároky i toho nejnáročnějšího dítěte, které roste a vyvíjí se. Jídla se připravují v nerez nádobách. Svačinku a oběd obohacujeme dostatečným přísunem vitamínů ve formě ovoce, zeleniny a vitamínových nápojů. Též používáme celozrnné výrobky. Všechny tyto potraviny pomáhají posilovat imunitní systém dětí a přispívají k pročištění dětského organismu.

Ve školní jídelně mají děti plně zajištěn pitný režim, mohou ochutnat vodu, ovocné nebo bylinkové čaje a BIO šťávy. Ranní a odpolední svačiny jsou organizovány.

Obědy se platí převodem na účet mateřské školy 181890136/0300 nejpozději do 15. následujícího měsíce.
Na začátku školního roku se vybírá záloha stravného pro MŠ v částce 900,- Kč, pro ZŠ v částce 600,- Kč. Záloha se vyrovnává na konci školního roku, a to v měsíci červnu.

CENY STRAVNÉHO OD  1.  1.  2022

Mateřská škola - děti 3 - 6 let*
Dopolední svačina 9,-
Oběd 21,-
Odpolední svačina 8,-
Nápoje 4,-
Celodenní stravné včetně pitného režimu 42,-
* Pro děti, které navštěvují MŠ a dosáhnou během školního roku 7 let odkladem školní docházky, platí kalkulace obědů jako pro školáky v 1. ročníku.
Celodenní pobyt pro starší 7 let 51,-
(přesnídávka 9,- + oběd 30,- + svačina 8,- + nápoje 4,-)
Základní škola
ZŠ 1. - 4. ročník 30,-
ZŠ 5. ročník 33,-
(Pitný režim je započten v ceně obědů)
Zaměstnanci
42,-
83,-
(Pitný režim je započten v ceně obědů)

NAŠE ŠIKOVNÉ KUCHAŘKY

U nás se mají děti jako doma. Staráme se o ně s medvědí láskou.

Pavla Zmrzlíková

Kuchařka

Gabriela Rostislavová Žihlová

uklízečnka, pomocná síla v kuchyni

Alžběta Hrubá

vedoucí školní jídelny

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

  • Stravování v MŠ se řídí vyhláškou o školním stravování (Vyhláška č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů), kde jsou uvedeny výživové normy a finanční limity stravného.  Vyhláška je pro veřejnou MŠ zřízenou obcí závazná.

  • S ohledem na denní režim a provoz školní jídelny je oběd podáván v 11.15.

  • Stravné se platí zpětně, do 15. dne následujícího měsíce (podle počtu odebraných jídel)

    • převodem z účtu zákonného zástupce dítěte ve prospěch účtu MŠ: 181890136/0300
    • hotově u vedoucí školní kuchyně v mateřské škole

  • Zákonní zástupci dítěte mohou stravu odhlásit ráno do 7:30 hodin telefonicky nebo emailem. Neodhlášenou stravu jsou povinni zákonní zástupci uhradit.

  • V případě nutnosti dietního stravování dítěte je nutno projednat tuto záležitost s ředitelkou školy a vedoucí školní jídelny. Na základě doporučení lékaře může být podepsána smlouva mezi MŠ a zákonným zástupcem dítěte o donášení diety do MŠ.