CO JE U NÁS
NOVÉHO?

ZÁPIS DO MŠ

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

15. 11. 2022

V úterý 15.11.2022 od 16:30 se uskuteční 2. RODIČOVSKÁ SCHŮZKA v tomto školním roce. PROGRAM: • Organizace školního roku ve 2. pololetí • Adaptace na MŠ – informace pro rodiče dětí, které nastoupily do MŠ v září 2022 • Školní akce a nabídka aktivit - 2. pololetí šk. roku 2022/2023 • Individuální pohovory rodičů s pedagogy o vzdělávání dětí • Náměty, připomínky, diskuse

Screening školní zralosti

30. 11. 2022

Nabízíme ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou v Domažlicích možnost screeningového šetření předškolních dětí v MŠ. Pokud máte zájem, přihlaste se do pátku 11.11.2022. Stačí zaslat zprávu do NAŠE MŠ, email, SZ na FB skupině nebo se domluvit osobně s ředitelkou mateřské školy. Screening v případě zájmu proběhne přímo v mateřské škole v pátek 30.11.2022 dopoledne.

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

8. 9. 2022

ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ 2022 OD 16:00 HODIN PROGRAM: • Docházka dětí a organizace školního roku (prázdniny, uzavření MŠ, ….) • Omlouvání předškoláků dle platné legislativy • Předškolní příprava, nabídka screeningu školní zralosti • Adaptace na MŠ – informace pro rodiče nově nastupujících dětí k předškolní docházce, zvládání pobytu nejmenších dětí • Platby a poplatky v letošním školním roce, termíny úhrad • Školní vzdělávací program „Putování s medvídkem“ • Seznámení se školním řádem, provozním řádem, organizační strukturou školy • Školní akce plánované pro rok 2022/2023 • Spolupráce s rodiči, náměty, diskuse • Individuální pohovory rodičů s učitelkami o vzdělávání dětí Těšíme se společně na viděnou.

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

29. 4. 2022

MŠ bude otevřena v běžném provozu 1.-29.7.2022, vyjma pondělí 4.7. a státních svátků 5.7. a 6.7. V srpnu bude MŠ pro děti uzavřena, setkáme se opět ve čtvrtek 1.9.2022.

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS A ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

17. 9. 2022

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS do MŠ Všeruby Elektronický předzápis Vám významně urychlí zápis Vašeho dítěte do mateřské školy. Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě předzapíšete do MŠ. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na Vás je pouze si vyplněnou žádost vytiskout. https://elektronickypredzapis.cz/ Řádný ZÁPIS se uskuteční v termínu 2. a 3. KVĚTNA 2022 a proběhne v předem stanovených hodinách na základě telefonické domluvy s ředitelkou školy na telefonním čísle: 777 267 732 nebo 774 705 466. VÍCE INFORMACÍ A MATERIÁLY KE STAŽENÍ: http://www.msvseruby.cz/pro-rodice#intro

PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

8. 2. 2022

Žádost o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2022/2023 podávejte nejdříve 1. 3. 2022. Dříve podaným žádostem nemůže být přiděleno registrační číslo, a tudíž k této žádosti nebude přihlíženo.