CO SE DĚJE,
CO SE CHYSTÁ

ZÁPIS DO MŠ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

20. 12. 2022

V úterý 20.12.2022 jedeme do Kdyně na divadelní představení "Hlídali jsme Ježíška".

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

5. 12. 2022

V pondělí se těšíme :-)

ADVENTNÍ TVOŘENÍ

1. 12. 2022

1. prosince strávíme kreativní odpoledne při výrobě vánočního svícnu ve spolupráci s paní Janou Podpleskou (Florinka Domažlice). Od 16:30 cca 2 hodiny při sváteční atmosféře. Cena 300,00 Kč (výrobek si odnesete na váš stůl ? )

DIVADLO Z BEDNY

22. 11. 2022

V úterý 22.11.2022 od 9 hodin přivítáme ve školce opět pana Pohodu a Divadlo z bedny. Tentokrát se můžeme těšit v jejich podání na pohádku Kocour v botách.

DENTÁLNÍ HYGIENA

7. 11. 2022

V pondělí 7.11. a 14.11. k nám opět zavítá paní Jana Kramlová, Dis. a budeme pokračovat v péči o zoubky. Od 9 hodin se budeme věnovat dentální hygieně v rámci projektu „Medvídkův zdravý rok“. Ten je uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje .

DENTÁLNÍ HYGIENA

17. 10. 2022

Jsme moc rádi, že s námi bude opět spolupracovat paní Jana Kramlová, DiS., dentální hygienistka, která naši školku navštěvovala v rámci projektu Šablony II. a věnovala se tématu prevence nejen zubního kazu. Poprvé se setkáme již v pondělí 17.10.2022 v 10:30 hodin. Další plánovaná setkání: 7.11., 14.11., 12.12 vždy od 10:30. S sebou, prosím, dejte dítěti zubní kartáček. Setkání jsou uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci projektu Medvídkův zdravý rok.

O BALYnce, dobrém štěněti, A TŘÍDĚ NÍzkých kamarádů

24. 3. 2023

POZVÁNKA na ekologicky zaměřenou vzdělávací pohádku pro nejmenší děti s názvem O BALYnce, dobrém štěněti, A TŘÍDĚ NÍzkých kamarádů, kterou připravujeme na 24. březen 2023. Zde můžeme díky spolupráci s Divadlem dětí Karlovy Vary nabídnout zvýhodněné vstupné 40 Kč. Jsou k dispozici dva časy začátku představení od 8.30. Prosím o potvrzení ne/zájmu účasti Vašeho dítěte. K ceně představení je připočtena částka za autobusovou dopravu (upřesníme nejpozději počátkem února, v tuto chvíli je částka stanovena na 25,00 Kč / km - bez DPH + čekací doba 200,00 Kč / 1 h - bez DPH).

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE

11. 10. 2022

Divadelní představení pro děti v MKS v Domažlicích 11. října 2022. Jedná se o klasickou pohádku Divadelní společnosti Julie Jurištové na motivy B. Němcové "Princezna se zlatou hvězdou na čele". Jelikož představení začíná v 8:30 hodin, v případě zájmu účasti Vašich dětí bychom museli využít soukromou autobusovou dopravu (25,00 Kč / km - bez DPH + čekací doba 200,00 Kč / 1 h - bez DPH). Vstupné pro dítě je 60 Kč. Další info o pohádce zde: http://www.dediva.cz/?princezna-se-zlatou-hvezdou-na-cele

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ V MŠ

27. 7. 2022

Srdečně zveme na společné odpoledne současných i budoucích školkáčků MŠ Všeruby a současných i budoucích rodičů, které se uskuteční na školní zahradě MŠ Všeruby (za nepřízně počasí v MŠ) 27. července od 16:30 hodin. PROGRAM SETKÁNÍ Představení nových zaměstnanců MŠ Všeruby Organizace školního roku 2022/2023 Zábavné hry pro děti Různé

Dvůr Svržno - celodenní výlet

22. 6. 2022

ODJEZD v 9:00 HODIN Na místě je pro děti zajištěn oběd, tedy plánovaný návrat ve 13:30 hodin. S sebou dejte, prosím, dětem lahev na pití a vhodné oblečení dle aktuálního počasí. Prosíme ti, kteří vědí, že jejich ratolest ne zcela dobře snáší delší cestu autobusem, aby podali léky při příchodu do MŠ osobně. Děkujeme. Akce je hrazena za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci projektu „Putování s medvídkem“.

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

20. 6. 2022

S našimi předškoláky se rozloučíme v pondělí 20. června 2022. Ve velkém stylu s panem Pohodou začne vítání prázdnin v 15:30 hodin. Všichni rodiče i prarodiče jsou srdečně zváni :-)

HELEN DORON ENGLISH - "ochutnávka" pro veřejnost

16. 5. 2022

V pondělí 16.05.2022 se uskuteční hodina Helen Doron English v naší mateřské škole netradičně. V 8:45 - 9:30 zveme rodiče současných i budoucích školkáčků mezi nás, abyste měli možnost porozumět tomu, v čem je tato výuková metoda jiná než ostatní, měli prostor a čas promyslet si, zda se v příštím školním roce Vaše ratolest bude výuky účastnit. Ta bude probíhat pravidelně každou středu. V případě zájmu o pondělní účast na hodině HDE, prosím, potvrďte sms na tel 777267732. Děkujeme.

ZOO PLASY

2. 6. 2022

Dětský den 1. června si užijeme školkově a ve čtvrtek 2.6. pojedeme za zábavou a poznáním do ZOO Plasy. S sebou dětem lahev na pití a vhodné oblečení dle aktuálního počasí. Prosíme ti, kteří vědí, že jejich ratolest ne zcela dobře snáší delší cestu autobusem, aby podali léky při příchodu do MŠ osobně. Děkujeme

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ

17. 5. 2022

17. května od 9 hodin focení na školkové zahradě. V případě zájmu je možné foto i se sourozenci - á 40,--Kč(prosíme, po předchozí domluvě). Baliček 3 fotografií 170,--Kč (společné foto dětí, portrét, celá postava). Přidělání fotografie - á 20,--Kč.

Divadlo ALFA

15. 3. 2022

Konečně po dlouhé době jedeme za kulturou! Původně plánovanou pohádku Jak medvídek hledal kamarády sice z důvodu nemoci hlavní protagonistky neuvidíme, ale těšit se můžeme na Pohádky z Ošemetna

STAŇ SE HRDINOU

18. 2. 2022

Program zaměřený na chování dětí v rizikových situacích je součástí projektu ZDRAVÍ DĚTEM. Vzdělávací kurz je přizpůsoben věku dětí. Výuka probíhá formou pohádkových příběhů, kde se kombinují různé druhy výuky tak, aby jsme udrželi dětskou pozornost. V programech je zakomponována prevence bezpečnosti tak, aby byla přirozenou součástí všech příběhů a odpovídala věku dětí, žáků, studentů. Dále se zaměřujeme i na rizika úrazu při sportu, bezpečnostní prvky a ochranné pomůcky. Během přednášky řešíme s žáky, jakým pohybovým aktivitám se konkrétně věnují a jak se chrání před případným úrazem. Při tvorbě kurzů byl kladen důraz na to, aby obsahovaly co nejvíce témat z RVP a ŠVP. Kurzy splňují preventivní program škol vyžadovaný MŠMT. Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Druhy použité výuky Metody slovní Metody názorně demonstrační Metody praktické Formy použité výuky Hromadná (frontální) výuka Skupinová (kooperativní) výuka Samostatná práce žáků a individualizovaná výuka

JÓGA VE ŠKOLCE

12. 2. 2022

Vracíme se k pravidelným lekcím jógy pro děti ve spolupráci s Shakti centrem Domažlice. Termíny: 2.3., 17.3., 5.4., 17.5., 14.6. vždy od 9:30.

SHAKTI CENTRUM

27. 1. 2022

Dětská jóga si u nás našla své místo - pravidelně jedenkrát do měsíce přijíždí lektorka. Tentokrát se vydáváme my za ní do domažlického Shakti centra. Správné dýchání, klidné uvolňovací cviky, tvoření. Celé dopoledne :-)

Zoubky jako perličky

24. 1. 2022

Po dlouhé době se k nám vrací dentální hygienistka Jana Kramlová DiS. Pokračuje v MŠ v rámci ŠABLONY II v dlouhodobém preventivním programu, který byl přerušen kvůli COVIDu.

Vyšetření zraku dítěte - Prima Visus

7. 1. 2022

Moderní a účinnou metodou prevence je screening očních vad dětí již v předškolním věku. V naší mateřské škole se uskuteční pro zájemce 7. ledna 2022 od 9 hodin. Cena vyšetření je 170,- Kč.