TA SPRÁVNÁ
ŠKOLKA PRO VAŠE DĚTI!

ZÁPIS DO MŠ

„Co vchází do dětských uší, často se stává tím, co kráčí jejich myslí a vychází z jejich úst.“

- Rebecca Eanes -

Zajímá Vás jak to u nás ve školce vypadá?

Vstupte do galerie a prohlednete si fotky naší školky

VAŠE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Pokud zde nenajdete informaci, kterou potřebujete vědět, využijte prosím často kladené otázky v danných sekcích nebo se na nás obraťte prostřednictvím emailu nebo telefonu - kontakty.

  • Bezplatný je poslední ročník mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. V posledním ročníku se vzdělávají děti, které dovrší v daném školním roce věku šesti let, nebo děti, kterým byl po olen odklad povinné školní docházky. Rodiče dětí,kterým byl potvrzen odklad šklolní docházky pak latí školné v daném školním roce.

  • Aktuální informace najdete v záložce Aktuality – příslušné formuláře najdete na webu v záložce úřední deska.

  • Respektive, může být nevyužití tohoto termínu důvodem k zamítnutí  žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy? Dítě lze k předškolnímu vzdělávání přijmout i v průběhu školního roku. Např. pokud se rodina přestěhuje, rodič získá zaměstnání apod. Pro podání žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku, stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu. V případě, že zákonný zástupce požádá o přijetí dítěte od následujícího školního roku před termínem řádného zápisu, nemusí ředitel školy žádost přijmout. Pokud požádá o přijetí až po termínu zápisu, pak dítě může být přijato, ale pouze v případě, že škola má volnou kapacitu.